Život a ochrana mořských savců v severním Norsku

 

 

OBSAH

PŘIROZENÝ ŽIVOT

LOV

SVALBARD

OHROŽENÍ 

ZÁVĚR

ÚVOD

ORGANIZACE

EU 

KONFERENCE

EXTREMISTÉ

ZDROJE

 

čtenářů

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Tuleni a spol.

Jsou to stránky, kde jsem zveřejnila svoji seminární práci s názvem "Život a ochrana mořských savců v severním Norsku" pro každého, koho tohle téma zajímá.
Ve své práci jsem se zabývala přirozeným životem mořských savců v severním Norsku, stavem jejich populací a lovem. Postavila jsem do konfliktu dvě strany- High North Alliance, lovce, kteří tvrdí, že lov tuleňů i velryb je na vědeckých podkladech a je nutný pro udržení rovnováhy v arktické přírodě a organizace zabývající se ochranou životního prostředí vyžadující úplnou ochranu těchto zvířat.V práci pojednávám o tuleních a velrybách žijících na území Norska, což je hlavní náplní práce a okrajově i o mrožích a ledních medvědech, kteří prošli v historii stejně krutou eliminací, ale v současné době jsou chráněni mezinárodními dohodami.Cílem bylo zjistit, jestli je lov postaven na pravidlech, která skutečně zamezí vyhynutí populací, nebo je nejvyšší čas ho zastavit. Dospěla jsem k následujícím výsledkům: Nejvhodnějším řešením by byl kompromis mezi oběma stranami, protože každá má v určitých ohledech pravdu. Problémy, které by se měly řešit, jsou kvóty, povolení exportu a součty populací. Zvyšováním kvót a povolením celosvětového exportu by se mohly postupem času vrátit masakry z 1.poloviny 20.století, což by mělo za následek vyhynutí populací, nicméně člověk již zasahuje do přírody rybolovem a proto je nutné udržovat rovnováhu i v jiných sférách. To je důkazem toho, že úplné zastavení lovu by mohlo být špatným řešením stejně jako jeho rozšíření. Nejvhodnějším řešením je tedy je tedy přísný management, regulace lovu a udržování populace na základě vědeckých podkladů. Hlavním cílem práce bylo informovat veřejnost o tomto problému objektivně a z pohledu obou stran. Na základě tohoto cíle vznikly i tyto webové stránky.

Obsah, grafika a webmastering : Zuzana Macháčková (seegee@seznam.cz) 6.3.2004

Copyright © All rights reserved. Sources of used pictures, photos and facts here.