Život a ochrana mořských savců v severním Norsku

 

 

OBSAH

PŘIROZENÝ ŽIVOT

LOV

SVALBARD

OHROŽENÍ 

ZÁVĚR

ÚVOD

ORGANIZACE

EU 

KONFERENCE

EXTREMISTÉ

ZDROJE

 

7.KONFERENCE O MANAGEMENTU MOŘSKÝCH SAVCŮ

Tato konference se konala v roce 2000 a měla za úkol prozkoumat, jestli podmínky lovu velryb a tuleňů jsou vhodné a souhlasí s morálními a etickými pravidly. Konference se zúčastnili zástupci ministerstva rybolovu a životního prostředí, organizace na ochranu zvířat NAMMCO, vědci, místní rybářské organizace a rybářské organizace ze Švédska a Dánska. Konferenci sledoval i tisk, několik politiků a několik organizací zabývající se ochranou životního prostředí. Celkem se zúčastnilo cca 100 lidí. Konferenci zorganizovala norská rybářská asociace Norges Fiskarlag, ministerstvo rybolovu a NAMMCO.

Norská rybářská asociace obhajovala lov: „Lov velryb je tu již od dob Basků a trvá několik stovek let na to, abychom věděli, jak ho vést.Velryby a tuleni musejí být regulováni, aby neeliminovaly velká množství ryb a narušovaly tak chod rybářských organizací.“(4 – viz kapitola 11) Oddmund Bye, zástupce asociace tvrdí, že mořští savci spotřebují množství ryb za biliony NOK. „Tato zvířata musejí být lovena, abychom zabránili katastrofě,“ říká.(5 – viz kapitola 11)

Institut pro mořský výzkum Havforskningsinstituttet na této konferenci vyřkl také negativa mořských savců a souhlasil s lovem. Mezi negativní aspekty kromě velké spotřeby ryb, patří také přenášení parazitů z tuleňů na ryby.

Per Sandberg – zástupce rybářského direktorátu – Fiskeridirektoratet, tvrdí, že při managementu přírodních zdrojů jsou důležité tři věci: ekonomický zisk, stabilita a risk. Pokud jde o lov velryb, pak je nutné zachování, rentabilita, zaměstnání a struktura osídlení. Mezinárodním zájmem je pouze zachování druhu.

Obchodní zástupci se snažili prosadit export a obhajovali, že Rusko i některé státy EU mají o produkty zájem. Největší zájem je o kožešiny mláďat tuleňů. Kvůli ustanovení organizace CITES jim však zahraniční státy nemohou vyhovět. Lov velryb a tuleňů je podle jejich přesvědčení žádaný, pouze politika vyvíjí na lovecké organizace tlak.

Norský lov velryb začal v roce 1993. V roce 1992 ministerský předseda Bruntland, ministr zahraničí Stoltenberg a jiní politici povolili lov. Tohle všechno bylo možné přesto, že Norsko se stalo členem IWC a v roce 1986 potvrdilo, že lov velryb postupně ustane.V současnosti je vidět, že lov nebyl pozastaven, ale naopak lovci požadují stále vyšší kvóty a rozvoj mezinárodního obchodu s velrybími produkty. Na konferenci se probíral i lov zatím chráněných druhů: plejtváka mišoka a některých druhů delfínů.

Zástupkyně organizace Bellona (organizace životního prostředí) navrhla tři nejdůležitější pravidla pro lov :

1. spotřeba 100%  z uloveného zvířete

2. při lovu se nesmí znečistit životní prostředí

3. musí se dbát na udržení druhu

zpět na hlavní stránku

Obsah, grafika a webmastering : Zuzana Macháčková (seegee@seznam.cz) 6.3.2004

Copyright © All rights reserved. Sources of used pictures, photos and facts here.