Život a ochrana mořských savců v severním Norsku

 

 

OBSAH

PŘIROZENÝ ŽIVOT

LOV

SVALBARD

OHROŽENÍ 

ZÁVĚR

ÚVOD

ORGANIZACE

EU 

KONFERENCE

EXTREMISTÉ

ZDROJE

 

4.DALŠÍ ASPEKTY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT MOŘSKÝCH SAVCŮ

4.1.Mrtví tuleni v Severním moři – epidemie PDV

Epidemie PDV způsobená virem phocine distemper proběhla mezi květnem 2002 a únorem 2003. Celkově zasáhla 3 990 tuleňů kolem severních břehů Anglie. Od září 2002 epidemie zasáhla Irsko, ale již v menším rozsahu, celkem zahynulo 161 kusů.V Severním, Baltském moři a především oblasti průlivů Kattegat a Skagerrak (norské průlivy) bylo nalezeno 22 500 mrtvých tuleňů (především tuleň obecný).Ve Skotsku epidemie postihla 917 tuleňů obecných a šedých. Ve Walesu zahynulo 157 kusů, v Severním Irsku 106 kusů. Mezi čísla nejsou započítána zvířata umístěná v rehabilitačních centrech, která podlehla nákaze za více než jeden týden. Sčítání proběhlo mezi 22.lednem 2002 a 25.únorem 2003.  21.11.2002 epidemie v oblasti Kattegat/Skagerrak skončila. Celkem zemřelo 18 000 tuleňů na území Norska, počet se po překonání začal zvyšovat. Celá epidemie byla pravděpodobně důsledkem znečišťování Severního moře.

4.2.Medvědi lední se mění na hermafrodity

Lední medvědi podléhají degeneraci z důvodu znečištění životního prostředí. Medvěd lední je gonochorista, ale v poslední době bylo zjištěno, že se u některých zvířat vyvíjí samčí i samičí pohlavní orgány zároveň, projevuje se tedy hermafroditismus. Podle BBC je to následek kontaminace životního prostředí, častého užívání chemických látek, což poškozuje i nejzachovalejší krajinu na světě, v oblasti severu. Jedná se zejména o polychlorované bifenyly, DDT a dioxiny, v řadě zemí jsou již zakázány, ale jejich zbytky v přírodě stále přetrvávají. Látky negativně ovlivňují životní pochody živých organismů. Polychlorované bifenyly se objevily na Špicberkách již před deseti lety. Hermafroditismus se prokázal asi u 1,2 procenta z 3000 ledních medvědů žijících na Špicberkách. Tento jev se projevuje především u samic. Polychlorované bifenyly, DDT a dioxiny se koncentrují u zvířat v tělním tuku a protože se medvědi se mimo jiné živí tuleni, kteří mají velkou tukovou vrstvu, medvědi jsou těmito látkami rozsáhle zamořeni.

4.3.Globální oteplování ohrožuje lední medvědy

Do roku 1972 byl povolen lov medvědů. Dnes je na ně povoleno vystřelit jen pokud napadnou člověka. Od roku 1972 bylo zabito medvědem již pět lidí na Špicberkách. Dnes zde žije tolik medvědů, co lidí.V dřívějších letech medvědí populace nad lidskou silně převládala. Hlad občas medvědy vyžene do oblasti, kde žijí lidé. Objevil se případ, kdy se samice se dvěma mláďaty pokusila dobýt do chaty, kde žili dva polští polárníci, musela být utracena a obě mláďata také, protože by bez matky nepřežili.

Čím je tohle způsobeno? Globální oteplování způsobuje tání ledu a medvědi se proto přesouvají čím dál blíže lidským obydlím. Bylo prokázáno, že ledovec za 20 let během každé dekády ztratil 4 procenta svého objemu. Medvědi musejí překonávat stále větší vzdálenosti mezi krami, ubývá tělního tuku a to jim ztěžuje přežití arktické zimy. Ohroženi budou i tuleni, kteří rodí mláďata na ledových krách. Za posledních 50 let ubylo 40% ledu. Podle Norského polárního ústavu však obsah ledu kolísal posledních 500 let. Ústup ledu probíhá už 150 let. Je prokázáno, že úbytek ledovce je v přímé souvislosti s ozónovou dírou, v místech, kde jsou častější srážky, např.v Norsku se úbytek ledovce zastavil v 90.letech 20.století narozdíl od Alp nebo Arktidy.

4.4.Balastová voda

Mořskému životu škodí i balastová voda z lodí a Norsko je první zemí, která vydala zákon o tom, kde lodě mohou balast vypouštět a kde nesmějí. Tento projekt, který má sloužit jako vzor pro celosvětový zákon vypracovává Norwegian Veritas s podporou Severské rady ministrů NCM. Balastová voda je čerpána z jiných částí světa a do severního a baltského moře vpouští jiné organismy, které mohou ohrozit některé druhy.

zpět na hlavní stránku

Obsah, grafika a webmastering : Zuzana Macháčková (seegee@seznam.cz) 6.3.2004

Copyright © All rights reserved. Sources of used pictures, photos and facts here.