Život a ochrana mořských savců v severním Norsku

 

 

OBSAH

PŘIROZENÝ ŽIVOT

LOV

SVALBARD

OHROŽENÍ 

ZÁVĚR

ÚVOD

ORGANIZACE

EU 

KONFERENCE

EXTREMISTÉ

ZDROJE

 

6.ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU MOŘSKÝCH SAVCŮ

6.1.NOAH

"The time will come when men such as I will look upon the murder of animals as they now look upon the murder of human beings."

Leonardo Da Vinci, 1452-1519

NOAH logoTento citát, že na zabití zvířete by se mělo hledět jako na zabití člověka, je motto, kterým se řídí organizace na ochranu zvířecích práv NOAH, která byla v Norsku založena roku 1989. Obsahuje cca 1000 členů a 15 místních skupin. Hlavním cílem organizace je změnit přístup společnosti ke zvířatům. Podle NOAH  jsou zvířata považována za věci, za lidský majetek. Pokoušejí se zabránit komerčnímu obchodu se zvířaty. NOAH podporuje také vegetariánství jako bojkot masového průmyslu. Mimoto protestují proti kožešinovému průmyslu, industrializovanému chovu, chovu zvířat v zoo a cirkusech a lovu. Podle NOAH zisk, tradice nebo zábava nejsou důvody k zabíjení.

6.2.Greenpeace

Greenpeace absolutně nesouhlasí s lovem velryb. Greenpeace tvrdí, že mezinárodní komunita musí všechny velryby chránit před komerčním lovem. Chtějí všechny velryby chránit a podporovat výzkum velryb a prostředí, ve kterém žijí. Je to prý jediné řešení, které zamezí návrat komerčního lovu jako v předchozích letech, který zredukoval mnoho druhů téměř na hranici vyhynutí. Greenpeace zahájilo svou kampaň proti lovu velryb v roce 1975, protože velké velryby byly v ohrožení. Některé druhy byly na pokraji vyhubení a jiné populace byly silně zdecimovány. Přesto komerční lov nehodlal své aktivity zastavit. Greenpeace se nejvýznamněji podílela na prosazení moratoria na komerční lov velryb u IWC, které začalo platit od roku 1986. Po uplatnění tohoto moratoria sedm z devíti velrybářských zemí zakázalo lov velryb do roku 1990. Zbývajícími zeměmi jsou Japonsko a Norsko, které loví velryby dodnes a prosazují povolení lovu IWC. Greenpeace chce skoncovat s lovem velryb navždy. Greenpeace se účastní každoročních zasedání IWC a CITES, provádí politické akce a rozšiřuje informace o lovu ve všech zemích.

6.3.Norská federace na ochranu zvířat (Norwegian Federation For Animal Protection)

Tato organizace byla založena roku 1859, je norskou nejstarší a největší organizací na ochranu zvířat. Protestuje například proti zvyšování kvót pro lov velryb, proti exportu velrybích produktů. Cíly této organizace jsou : uvědomit společnost, jak je důležité chránit zvířata, ovlivnit přístup vůči živočichům na veřejnosti, stát se konzultantem pro vládu a podílet se na rozhodování pravidel o lovu a ochraně, stát se součástí mezinárodní ochrany zvířat. Současné snahy této organizace se týkají hospodářských zvířat i divokých zvířat lovených pro kožešiny.V rámci této práce je organizace důležitá svými projekty týkajícími se velryb. Organizace chce docílit plné informovanosti o lovu velryb. Například v roce 1999 organizace zabránila japonským plánům o odchycení šesti kosatek, které měly být převezeny do japonského akvária a drženy v zajetí. Tato organizace je reprezentována na norských zasedání National Council For Animal Ethics a National Animal Research Authority (kde protestuje proti vědeckým pokusům na zvířatech). Je členem WSPA (World Society For The Protection Of Animals).

6.3.1.Články Norwegian Federation For Animal Protection

Nepotřebné velrybí maso

V roce 2002 bylo kromě tuku vhozeno do moře 30 tun velrybího masa. Produkty z velryb neměly dostatek zájemců o koupi a jejich přebytek byl vhozen do moře. Logickým krokem by bylo snížení kvót a lov pouze tolika velryb, kolik jich stát spotřebuje. Nicméně i přesto norští lovci (Norwegian Small Type Whaling Association) žádali o zvýšení kvót. Přesvědčovali vládu, že přebytek produktů je způsoben zákazem exportu. Norská federace na ochranu zvířat to komentuje slovy: „Plýtvání přírodními zdroji. Jak mohou chtít zvýšit kvóty, když nejsou schopni spotřebovat ty současné?“

Norská federace na ochranu zvířat protestuje proti lovu samotnému a tvrdí, že je nemožné zabít velrybu, aniž by trpěla. Narozdíl od jiných zvířat zažívá mnohem více bolesti před smrtí než jiné druhy savců. Kromě toho je povolen i lov gravidních samic. Siri Relling – ředitelka sekretariátu Norské federace na ochranu zvířat dodává: „Když je zřejmé, že velryby jsou zabity jen proto, aby maso a tuk byl vhozen zpět do moře, tím spíš by měl být lov zakázán. Kolik velryb ještě bude muset zemřít proto, aby byl vyroben produkt, který nikdo nechce?“ (3 - viz kapitola 11).Organizace tvrdí, že velryby jsou zneužívány.

Organizace protestuje proti exportu velrybího masa 

Norská vláda povolila export velrybího masa a Japonsko po jedenáctiletém zákazu znovu povolilo import norských produktů. Povolení exportu povede ke zvýšení pirátského lovu, tito lovci nebudou hledět na chráněné druhy ani kvóty. Navíc poptávka povede ke zvýšení kvót a povolení lovu zatím chráněných druhů.

6.4.Norská strana zelených

pampeliška-logo NGPStrana zelených patří v Norsku k menšinovým stranám, ale je zde zařízeno, že každý, kdo se zdržuje volby, dává automaticky hlas ekologické straně. Její počátky se datují do 60.let 20.století, kdy zájem o ochranu přírody projevili lyžaři a horolezci. V tomto období nejvíce působil profesor Arne Naess s projektem Deep Ecology.V sedmdesátých letech začaly protesty proti stavbě elektráren na vodopádech.V roce 1971 byl Arne Naess zvolen do městské rady. Místo však odmítl. V roce 1987 menší strany pod jménem The Greens získaly několik hlasů ve volbách. Díky tomu se zformovala jedna národní strana pod názvem The Environmental Party - The Greens (Miljoepartiet De Groenne) koncem roku 1988. V dalších volbách však strana získala jen 0,5% hlasů.

Strana ovšem nebojovala proti lovu velryb, když byl obnoven lov plejtváků malých, strana neprotestovala a později byla rozdělena. První část  strany souhlasila s lovem s tím, že se bude řídit podle pravidel International Whaling Commission (IWC), druhá část protestovala, ale setkala se s velkým odporem ostatních stran. Strana zelených ve volbách nepatrně klesala či stoupala a ustanovila si určitou autoritu, aby mohla podporovat projekty týkající se životního prostředí tam, kde je jiné strany ignorují. Ale na politiku nemá téměř vliv.

zpět na hlavní stránku

Obsah, grafika a webmastering : Zuzana Macháčková (seegee@seznam.cz) 6.3.2004

Copyright © All rights reserved. Sources of used pictures, photos and facts here.