Život a ochrana mořských savců v severním Norsku

 

 

OBSAH

PŘIROZENÝ ŽIVOT

LOV

SVALBARD

OHROŽENÍ 

ZÁVĚR

ÚVOD

ORGANIZACE

EU 

KONFERENCE

EXTREMISTÉ

ZDROJE

 

5.SVALBARD

5.1.Špicberky

Svalbard logoSprávním střediskem Špicberk je Longyearbyen, kde žije nejvíce obyvatel (asi 1 400). Dalším „hustěji“ osídleným městem je Barentsburg, kde žije 800 ruských horníků, dále jsou tu jen výzkumné stanice a doly. Špicberky jsou poslední území na světě s neporušenou přírodou. I přes přísné zákony se znečištění však stále stupňuje.

V 16.století několik národů (Holanďané, Britové, Francouzi a Němci) na Špicberkách lovili velryby a mrože. Lov byl výhodný, výtěžek z jedné ulovené velryby zaplatil celou velrybářskou výpravu. Největší zájem byl o velrybu grónskou a následkem toho byla na Špicberkách vyhubena. Mrožům se podařilo přežít, rozmnožit se a dnes jsou přísně chráněni. V 18.století se na Špicberkách začali lovit velryby, přišli sem ruští lovci kožešin a v 19.století norští. Po roce 1815 se každoročně pořádal lov na tuleně a pevninská zvířata: medvědy lední, polární lišky a soby.

Vzhledem k nepříznivým podmínkám (v zimě teploty klesají až k -40°C) je zde zachovalá příroda, ovšem ruská těžba ropy způsobila její poškození a Rusové zde stále chtějí těžit ropu. Od začátku 20.století zde těžili Angličané, Nizozemci, Norové a Rusové. Jejich činnost se podepsala na krajině nejvíce. Špicberky připadli Norsku, ale 42 států, které podepsali toto rozhodnutí, má právo na ostrovech těžit. Využívá toho převážně Rusko.Vytěží ročně 350 000 tun černého uhlí, nevěnují pozornost úklidu, zanechávají v krajině prázdné barely od nafty a zrezavělá lana. Špicberky připadly Norsku v roce 1920 na základě mezinárodní smlouvy (9.2.1920 Traktát o Špicberkách – Svalbardtraktaten), z toho důvodu, přestože Norsku patří, nemohou Norové ruskou činnost příliš ovlivňovat. Rtuť a radioaktivní látky se sem dostávají mořskými proudy a zemskou rotací.

lední medvědJako demonstraci ohrožení přírody je zde akce pro turisty, kdy každý dostane pytel a sbírá odpadky, které najde. Těžba v Barentsburgu stále pokračuje, přestože je neefektivní a uhlí není kvalitní. Rusko má stále na Špicberkách vliv, který získalo smlouvou z 9.5.1945, kde je psáno, že ochrana Špicberk je společnou záležitostí Norska a Ruska (tehdy Sovětského svazu). K této smlouvě došlo nátlakem Sovětů na norskou vládu, která během 2.světové války pobývala v azylu a neměla mnoho možností na obranu. Po válce byl postoj Norska k vyjednávání s Ruskem stále odmítavější a z hlediska taktiky nakonec Stalin přestal o Špicberky jevit větší zájem.

Na Špicberkách žije kolem 4 000 medvědů ledních, což je více než obyvatel (2 800 obyvatel). Medvědi lední jsou celosvětově chráněni od roku 1973. Lidé a medvědi žijí na Špicberkách v harmonii a kompromisu. Medvědi osídlují severovýchodní část, pobřeží a ledové kry, kde loví tuleně, lidé západní část, kde je přívětivější podnebí díky Golfskému proudu. Jen zřídkakdy se stane (při opravdu kruté zimě), že medvědi putují celým souostrovím za potravou i do oblastí, kde žijí lidé. Potom může dojít i k tragédiím:

18.6.1977 – Magdalenafjord – usmrcen 33-letý rakouský lyžař

6.9.1987 – Edgeoya – napadeni holandští biologové, jeden byl těžce zraněn, ale oba útok přežili

Každý návštěvník těchto ostrovů by měl být ozbrojen, zbraně jsou k dispozici a není třeba zbrojní pas. Lední medvěd však může být zastřelen pouze v případě skutečného ohrožení života. Vyšetřovací komise každou takovou událost zkoumá, pokud není sebeobrana shledána přiměřenou, čeká střelce vysoká pokuta.

5.2.Svalbard

Svalbard je území zahrnující souostroví Špicberky a Medvědí ostrov. Vyskytují se zde všechny čtyři druhy mořských savců, o kterých pojednává tato práce. Polovina uzemí Svalbardu jsou prohlášena přírodními rezervacemi nebo národními parky.

Národní parky:

1.North-West Spitsbergen National Park - severozápadní Špicberky, největší park, kde se zdržuje populace ledních medvědů a mrožů.

2.Forlandet National Park - zde se zdržuje nejvíce tuleňů obecných.

Přírodní rezervace:

Přírodní rezervace jsou chráněny ještě přísněji než parky.

1.Moffen Nature Reserve - vyskytuje se zde hojný počet mrožů.

2.North-East Svalbard Nature Reserve - severovýchodní přírodní rezervace je nejrozsáhlejší na území Svalbardu, skládá se z ostrova Kvitøya, Kong Karls Land a Nordaustlandet. Kong Karls Land je nejdůležitější místo pro populaci polárních medvědů na území Svalbard.

3.South-East Svalbard Nature Reserve - v jihovýchodní rezervaci je množství ledních medvědů a mrožů.

Chráněna jsou všechna místa, která byla porušena před rokem 1946. Protekci Svalbardu zařizuje Svalbard Environmental Protection Act.

zpět na hlavní stránku

Obsah, grafika a webmastering : Zuzana Macháčková (seegee@seznam.cz) 6.3.2004

Copyright © All rights reserved. Sources of used pictures, photos and facts here.