Život a ochrana mořských savců v severním Norsku

 

 

OBSAH

PŘIROZENÝ ŽIVOT

LOV

SVALBARD

OHROŽENÍ 

ZÁVĚR

ÚVOD

ORGANIZACE

EU 

KONFERENCE

EXTREMISTÉ

ZDROJE

 

1.ÚVOD

Nikdo dnes nemůže s jistotou tvrdit, jak vznikla planeta Země, náš svět a proč jsme vlastně tady. V životě je mnoho otázek, na které zatím nelze odpovědět. V historii lidstva nebyla ekologie příliš důležitou otázkou. Lidé byli zvědavi, jak vzniklo to, čemu říkáme život, na jeho podstatu a také budoucnost. Zajímaly je nadpřirozené síly a duchovno, věřili, že osud života je v rukou božstva. Změnilo se něco od té doby, jak nahlíží dnešní člověk na otázku života a smrti? Když se ohlédneme do historie, všechny důsledky, které způsobily, že svět je takový, jaký je, mělo na svědomí jen lidstvo samotné. A tak lze téměř s jistotou tvrdit, že co se stane v budoucnu, bude také příčinou člověka - tato příčina však nemusí být záporná, může být i kladná. To všechno zatím máme šanci ovlivnit. Byla by obrovská škoda tuto šanci promarnit.

Není mi lhostejné, co se děje s naší planetou a živočichy, ať už žijí kdekoliv. Kterékoliv narušení přírodní rovnováhy totiž může zapříčinit její postupný zánik. V této práci se zabývám mořskými savci žijícími v oblasti Arktidy a severního Norska. Norsko se řadí k zemím s nejzachovalejší přírodou, žije zde množství ohrožených druhů fauny i flóry, z nichž některá už na jiných místech vyhynula a arktická krajina patří k těm nejméně zasaženým činností člověka. I přes tento pozitivní stav má Norsko své chyby, týkající se ochrany přírody. Rozhodla jsem se prozkoumat, nakolik ohroženi jsou mořští savci žijící v této oblasti.

Ke práci jsem přistupovala objektivně a uvádím zde názory organizací zabývajících se ochranou a právy zvířat, etický a morální pohled na celou situaci a neméně i obhajobu lovců. Zmiňuji se i o přirozeném životě jednotlivých druhů a snažím se vyjádřit, jak mohou udržet svou rovnováhu bez zásahu člověka. Součástí jsou i jiné faktory ovlivňující úbytek populace daného druhu. Do svého průzkumu jsem zařadila čtyři druhy mořských savců žijící v severním Norsku a oblasti Arktidy. Zdejší druhy tuleňů a velryb, mrože a medvěda ledního. Lední medvěd je považován napůl za savce suchozemského a napůl mořského, protože tráví většinu života ve vodě. Všechny tyto druhy byly v minulosti nemilosrdně loveni a  mnoho z nich zůstalo na pokraji vyhynutí (zejména některé druhy velryb).Většina světa si uvědomila, jak nehorázně lidstvo zasáhlo do přírody a lov těchto druhů v mnoha zemích ustal. Norsko je jedna ze zemí, které v lovu neustále pokračují.

Mým cílem bylo zjistit, jestli se lov skutečně řídí pravidly, které zabrání vyhynutí populace těchto druhů nebo jsou stále v ohrožení. V České republice se tímto problémem zabývá celosvětová organizace Greenpeace a čas od času je zveřejněn článek o stavu mořských savců v Norsku v internetových novinách Severské listy. Greenpeace je ovšem organizace, která se problémem zabývá jen z jednoho hlediska, tvrdí, že je nutné chránit všechny druhy bez výjimky, což nemusí být nutně špatný názor. Ale ve své práci jsem se snažila dát šanci i druhé straně a zpracovat informace, kde obě strany mají svou obhajobu a důvody – postavit je vedle sebe a porovnávat. V závěru jsem vše zhodnotila a navrhla kompromisní řešení.

Kromě zpracování této práce jsem vytvořila i webové stránky, na kterých chci demonstrovat celou situaci a zpřístupnit objektivní informace a pohled z obou stran v češtině. ČR je vnitrozemní země a tento problém se může zdát trochu mimojdoucí. Ale jak jsem již psala výše, ekologie je problém celého světa a měl by se o ni zajímat každý. Narušení jedné části světového systému a rovnováhy v přírodě může znamenat porušení, které bude mít vliv na další aspekty. Nyní když známe, jaké následky může porušování přírody mít, měli bychom se jim snažit zabránit. A k tomu je důležité mít správné informace.

Doufám, že moje práce nabídne čtenářům komplex informací, kde se dozví o historii daného problému a současném postavení k němu a na základě tohoto přehledu si utvoří hodnocení, které bude vycházet ze skutečné situace a nebude ovlivňováno názorem někoho jiného.

Metodika:

K napsání této práce jsem používala především internetové zdroje, oficiální stránky organizací, které se zabývají lovem mořských savců a publikují informace o lovu samotném, organizací za práva zvířat a ochranu životního prostředí, kde jsem zjišťovala vědecké podklady, které negovaly vědecké podklady lovců a tímto uvedla obě strany do konfliktu.V závěru jsem se snažila tento konflikt řešit.

Dále jsem použila články z norských seriózních novin, protože nikdo na svých stránkách nezveřejní chyby a porušení pravidel. Nacházela jsem zde informace o incidentech, o kterých obvinění raději mlčí. Většina zdrojů, se kterými jsem pracovala, byla v anglickém jazyce, výjimkou je kniha Tundra a polární oblasti (viz použitá literatura a zdroje) a české internetové noviny Severské listy.  

zpět na hlavní stránku

Obsah, grafika a webmastering : Zuzana Macháčková (seegee@seznam.cz) 6.3.2004

Copyright © All rights reserved. Sources of used pictures, photos and facts here.